Denna artikel är en annons

”Vi tänker vara med på resan hela vägen”

Vi som jobbar på Sparbanken bor också här i regionen och har nära anknytning till marknaden.

– Under mina 20 år i Lund har det aldrig byggts så mycket som det gör nu. Vi vill växa tätt tillsammans med Lund. Här har vi varit med på resan hela vägen och det tänker vi fortsätta med, säger Rasmus Roos, bankchef på Sparbanken Skåne i Lund.

Redan på 90-talet när Rasmus Roos rensade ogräs på sommarjobbet i Lund såg han Ideon växa fram. I dag är han bankchef på Sparbanken Skåne och jobbar med företagen på området. Ideon samlar innovationer, startups och ett Lund i förändring och Sparbanken Skåne har ett av sina kontor där.
– Vi på Sparbanken Skåne har funnits på Ideon länge och har varit med i utvecklingen. Ideon har växt mycket under tiden. Vi har många av våra kunder här och vi växer med dem, säger han.
Bankkontoret på Ideon arbetar aktivt med företagen och hjälper till med bland annat rådgivning. Branscherna är flera och kan handla om allt från e-hälsa till smarta material.
– En spännande bransch är till exempel framtida transporter med allt från självstyrande bilar till bildelning. Det finns massor av smarta transportlösningar och många av företagen som ligger i framkant sitter här på Ideon, berättar Rasmus Roos.

Banken bidrar på flera sätt till innovationer och entreprenörskap. Bland annat delar banken ut pris för framtidens innovationer en gång om året genom Sparbanksstiftelsen Finn tillsammans med Lunds universitet. Ett annat exempel är att Sparbanken Skåne träffar nya företag på inkubatorerna på Ideon och erbjuder kostnadsfri rådgivning tillsammans med andra aktörer. Företagen får då använda bankens kompetens vilket hjälper företagen att komma i gång med till exempel finansiering och budgetarbete.
Rasmus Roos poängterar hur viktigt det är att kunna berätta om sin affärsidé och att sälja in sitt företag.
– Många kan sina produkter. Men vi på banken tittar på hur företaget kan pitcha sin affärsidé, hur säljprocessen ska se ut, kapitalet och hur företaget ska bli kommersiellt, förklarar han.
Sparbanken Skåne på Ideon arbetar inte bara med företagen utan också med nyproduktioner av bostäder för privatpersoner. Rasmus Roos lyfter fram flera exempel på olika byggprojekt i Lund som kommer att utveckla staden i nya riktningar. Spårvägen, nya stadsdelen Brunns­hög, Max IV och ESS, Södra Råbylund och Sockerbruket.
– Vi är en regional Sparbank och vi som jobbar här bor också i regionen. På så sätt har vi nära anknytning till marknaden. När det gäller nyproduktion erbjuder vi helheten. Vi har dedikerade personer till nyproduktionsprojekt och vi jobbar tätt tillsammans med mäklarna och byggbolagen. Vi är med på visningar och är mycket pålästa kring objekten, förklarar han.

Sparbanken Skåne skiljer sig från flera andra banker eftersom den huvudsakligen ägs av tre stiftelser. Stiftelserna säkerställer att bankens vinst går tillbaka till samhället som banken verkar i. Det handlar bland annat om samhällsnyttiga projekt, stötta inkubatorer och främja entreprenörskap.
– Jag tycker att vi förverkliga drömmar, vi är en bank som gör skillnad, inte minst med hjälp av stiftelserna. När en dröm skapas, till exempel en drömresa, ett nytt boende eller ett eget företag är vi med på resan. Både i med- och motvind. Där tycker jag att vi gör skillnad, säger han.
När det gäller Lunds framtid ser han ljust på den.
– Personligen är jag spänd på spårvägen och vad den kan skapa. Jag har roat mig med att gå längs sträckan och se hur den kommer att binda ihop Lund. Jag tycker också att den nya stadsdelen Brunnshög ska bli spännande att följa, avslutar han.

Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är Sveriges största Sparbank med 500 anställda. Sparbanken Skåne ägs till 78 procent av tre Sparbanksstiftelser; Sparbanksstiftelsen Finn, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta samt Sparbanksstiftelsen 1826 med 26 procent vardera. Resterande 22 procent ägs av Swedbank.