Denna artikel är en annons

SKAPAR FRAMTIDEN – KUNSKAP, INNOVATION, ÖPPENHET

Vi bygger Lunds framtid

Dubbelt så många lägenheter på Kämnärsrätten

Kämnärsrätten hör till AF Bostäders största sammanhängande studentområde vid sidan av Delphi. Nu har det börjat rivas för att ge plats åt fler och bättre bostäder för Lunds studenter. Första etappen kallas Proto.

Kämnärsrätten är ett studentområde på Norra Fäladen, men fyrklöverhusen från 60-talet har gjort sitt. De passar inte i den moderna studentstaden. De var till och med temporära redan från början, en tillfällig lösning som blev permanent när bostadsbristen blev ett faktum. Under årens lopp har AF Bostäder renoverat, gjort underhåll och insatser som inte längre kan motiveras i förhållande till kostnader. Nu rivs fyrklöverhusen för att bereda plats för nya bostäder.

 

– Nu ger vi utrymme för 1500 bostäder i stället för de 700 som finns i dag, säger Kristina Bondesson, byggprojektledare.

 

Den första etappen, blir ett kvarter med bara bostäder, men det planeras även för ett kvarter tillsammans med Lundafastigheter med både skola, förskola och bostäder. Nu blir det en ny skola och förskola där, i två respektive ett plan, med studentlägenheter ovanpå, i tre respektive fyra plan.

 

– Inom området som helhet blir det hus med mellan tre och tio våningar, och det är mycket spännande att få arbeta med så stora sammanhängande delar inom ett redan befintligt bostadsområde, säger Kristina Bondesson.

 

– Kämnärsvägen, en liten gata som går genom området, blir nu kvartersmark så att vi till exempel kan arbeta mer med utemiljön där.

 

Byggtiden är lång och de som nu bor i de gamla husen ska evakueras men eftersom det är studentbostäder finns det redan en naturlig avflyttning och omsättning. Evakueringen sker varsamt och i en sådan takt att rivning inte sker onödigt tidigt.

 

Första inflyttningen i de nya husen beräknas bli till hösten 2018 och därefter i etapper.

”Våra hyresgäster hjälper Lund att utvecklas”

– Nu ger vi utrymme för 1500 bostäder i stället för de 700 som finns i dag, säger Kristina Bondesson, byggprojektledare.

Stiftelsen AF Bostäder är ett fristående företag med starka band till student­organi-sationen Akademiska Föreningen i Lund. I dag äger och förvaltar vi ca 6000 studentanpassade bostäder i centrala Lund och är därmed södra Sveriges största student-bostadsföretag.

 

Hela verksamheten bygger på attraktionskraften som finns i Lunds studentliv. Student-livet i Lund är orga-niserat kring AF-familjen som består av AF Bostäder, Akademiska Föreningen och AF Borgen som är en del av Studentlund.

Fakta om AF Bostäder

– Lund är ingenting utan stadens studenter, säger Henrik Krantz, vd för AF Bostäder. Därför är vi en oerhört viktig aktör för Lunds utveckling. Det är hos oss de flesta studenter bor.

AF Bostäder är södra Sveriges största studentbostadsföretag och Lundastudenternas eget bostadsföretag och därmed en del av den viktiga stadsutbyggnad som Lund nu genomgår med förtätning av staden som ledord.

 

– Erfarenhetsmässigt vet vi att de flesta studenter vill bo så nära universitet som möjligt. Vi satsar därför inte på bostäder utanför Lunds stadskärna, då kan många av studenterna lika gärna bo kvar ”hemma” i de orter som ligger på pendlingsavstånd. Man kan ju faktiskt nå Lund från var som helst i Skåne på cirka en timme, säger Henrik Krantz.

 

AF Bostäder i Lund bygger, utvecklar och sköter bostäder åt ca 8 000 studenter vid Lunds universitet.

 

– Vi satsar på att bygga nya bostäder som ligger nära universitetet, nära centrum och nära till andra studenter. Våra nya bostäder blir en del av den förtätning som hela Lund siktar på, säger Henrik Krantz.

 

AF Bostäder har flera nybyggnadsprojekt på gång, och flera som renoveras.

 

– Vi river till exempel fyrklöverhusen på Kämnärsrätten med nya, mer ändamålsenliga studentbostäder. Och vi bygger ett helt nytt kvarter med 256 lägenheter i närheten av LTH och Ekonomihögskolan.

 

– För trettio år sedan hade vi ett överskott av lägenheter, det har vi inte i dag. Samtidigt finns det generellt sett bättre möjligheter för studenten att hitta sitt boende här än jämfört med Stockholm och Uppsala till exempel.

 

De studenter som bor bortom pendlingsavstånd från universitetet har dessutom förtur. Uppfyller man bara kraven för en förstaårsstudent har du rätt att delta i utlottningen av de upp emot 700 studentbostäder (korridorrum och pentryrum) som har reserverat för novischer.

 

– Lunds framtid ligger i hög utbildning och forskning och det är våra hyresgäster som är nyckeln. Det är vi oerhört stolta över, säger Henrik Krantz.

– Vi satsar på att bygga nya bostäder som ligger nära universitetet, nära centrum och nära till andra studenter, säger AF Bostäders vd Henrik Krantz.

Marathon – ett helt nytt kvarter studentbostäder

Arbetet med det nya studentkvarteret Marathon har börjat. De gamla husen på plats har börjat rivas och lämnar nu plats för 256 nya bostäder åt över 360 studenter.

Det är första gången vi bygger ett helt nytt område sedan 70-talet, säger Martin Jacobs­son, byggprojektledare AF Bostäder. Men just nu både planerar och bygger vi i en takt som kan ge runt 125 nya studentbostäder i snitt per år.

 

Marathon kommer att ligga granne med Tunaparken, i korsningen Tuna­vägen/Tornavägen där det så kallade ”Torvlabbet” ligger i dag.

 

– Sett ut studentperspektiv kommer bostäderna att ligga nära till LTH, Ekonomihögskolan, mataffär, gym, grönområden, nationer och centrala Lund.

 

Studentbostäder av i dag byggs ofta som kompisbostäder, varje lägenhet i ett flerbostadshus ska kunna delas av 2–3 personer till en rimlig hyra, så också i Marathon. Lägenheterna har gemensamt kök och vardagsrum men separata sovrum. Här blir det pentryrum på 23–28 kvadratmeter, kompislägenheter för två personer på 38 kvadratmeter och kompislägenheter för tre på 58 kvadratmeter. Tre olika huskroppar, med tre våningar mot Tuna/Tornavägen och sedan stegvis högre för att nå åtta våningar i bakkant av området.

 

– Vi vill försöka få en fin övergång mellan villabebyggelsen i professorsstaden och tekniska högskolan, säger Martin Jacobsson. En stor del av grönområdena kommer att bli plats för öronmärkta cykelställ till varje lägenhet.

 

Torvlabbet ska stå kvar på grund av sitt arkitektoniska värde, men kommer att användas som tvättstuga, förråd, cykelförvaring e t c.

 

Inflyttning på Marathon planeras till våren 2019.

– Det är första gången vi bygger ett helt nytt område sedan 70-talet, säger Martin Jacobsson, byggprojektledare.