Denna artikel är en annons

Vad händer på Galten?

Bild 1 av 2 Det finns i dag två förslag. Ett från CF Møller (bild 1) och ett från Marge arkitekter (bild 2). Ett ska väljas varefter arbetet med detaljplanen tar vid.
Bild 2 av 2 Det finns i dag två förslag. Ett från CF Møller (bild 1) och ett från Marge arkitekter (bild 2). Ett ska väljas varefter arbetet med detaljplanen tar vid.

Kvarteret Galten, mitt emot Konsthallen vid Mårtenstorget i Lund, där regionbussarna har hållplats i dag, ska bli en ny spännande och mer livfull plats än den är i dag. Här var det en gång tänkt att ge plats åt en fyrfilig väg rakt genom stan i östvästlig riktning.
Lunds kommun vill i stället förtäta området med fler butiker i bottenplan och nya bostäder på de övre våningarna. Och ge plats för en biograf. Ett underjordiskt garage ska befria Mårtenstorget från bilar.

Tillsammans med Wästbygg Projektutveckling och danska NorCap Development A/S planerar nu Lund för 150 nya bostäder och 7 000 kvm kommersiella ytor på platsen.
– Det är inte ofta det skapas möjlighet att utveckla ett centralt förtätningsprojekt på bästa läge, säger Anders Bolltoft, Affärsutvecklingschef på Wästbygg Projektutveckling.
Två förslag från två arkitekter har utkristalliserats och ska diskuteras vidare.
– Det här blir mycket spännande. Så här mitt i staden vill man ju ha ett hållbart modernt kvarter som både värnar om den kvalitet som finns samtidigt som vi skapar nya miljöer för människor att umgås i.

NorCap Development A/S köpte de här fastigheterna för tio år sedan med målet att binda ihop Mårtenstorget med busshållplatsen, samtidigt som man ville skapa en ny spänannde mötesplats för Lunda­borna med möjlighet till nya centrala bostäder.
– Vi har nu kommit en bra bit på väg i den visionen, och jag ser mycket fram emot att det är på väg att bli verklighet, säger Jens Winther, vd för NorCap Development A/S.