VETENSKAP

SKAPAR FRAMTIDEN – KUNSKAP, INNOVATION, ÖPPENHET

Världsunika forskningsanläggningar

centrum i Brunnshög

Visionsbild över den planerade ESS-anläggningen. Hela anläggningen beräknas stå klar under 2019. Illustration: Henning Larsen

ESS kommer att öppna vägen för framtida forskningsgenombrott inom medicin, miljövetenskap, klimat, kommunikation och transport. Illustration: Team Henning Larsen Architects.

Det nya Brunnshög växer fram runt de två unika forskningsanläggningarna MAX IV och ESS, Sveriges största och mest ambitiösa satsning på forskningsinfrastruktur och världsledande på materialforskning med hjälp av röntgen.

MAX IV invigdes förra sommaren och just nu byggs ESS, två stora forskningsanläggningar i nordöstra delen av Lund, världsledande inom sina områden. MAX IV är ett nationellt laboratorium med Lunds universitet som värduniversitet och ESS är ett europeiskt projekt och tillsammans skapar de nya förutsättningar för materialforskning.

 

Den största delen är grundforskning där man söker svar på frågan varför atomer formar molekyler och kristaller över huvud taget, men båda anläggningarna kommer att dra till sig forskare och företag från hela världen som därigenom ges möjlighet att utveckla nya innovationer och produkter vars tillämpning ligger 10-20 år fram i tiden.

 

MAX IV-laboratoriet som började byggas 2010 är Sveriges största satsning på forskningsinfrastruktur genom tiderna; ett svenskt nationellt laboratorium för acceleratorfysik och forskning med hjälp av synkrotronljus.

 

MAX IV är ett slags mikroskop, men ljuskällan har en energi som är mycket högre och en stråle som är intensivare än någon annan i världen. Synkrotronljus­anläggningen har det mest briljanta röntgenljuset i världen och med dess korta våglängder kan man få syn på och undersöka molekylära strukturer och ytor ner på atomnivå ännu bättre än tidigare.

 

Den speciella magnetteknik som krävs för att generera det intensiva ljuset har designats på ett helt nytt sätt vilket gör MAX IV till den världsledande anläggningen inom synkrotronljuskällor. Flera andra anläggningar runt om i världen kopierar nu den teknik som ligger bakom MAX IV.

 

MAX IV för oss in i en nanovärld där vi kan studera material, molekyl för molekyl, atom för atom. På den nivån upptäcker man märkliga strukturer som nanotuber, fullerener och nanotrådar med nya överraskande egenskaper. Ytor med speciella egenskaper kan ge oss känsligare sensorer och effektivare katalysatorer. Nya material kommer att revolutionera batterier, solceller, lysdioder, bildskärmar, datorer och mobiltelefoner.

 

Forskare inom biologi, fysik, kemi, miljö, geologi, teknik och medicin, alla har de användning av tekniken.

 

Runt 250 personer kommer att arbeta på anläggningen när den är fullt utbyggd och upp emot
3 000 forskare från hela världen väntas årligen till laboratoriet för att göra sina experiment på anläggningen.

 

Flera olika finansiärer har bidragit till MAX IV, bland annat Vetenskapsrådet, Lunds universitet, Region Skåne samt ett konsortium där elva svenska universitet ingår. Kostnaden för MAX IV blir cirka sex miljarder kronor fullt utbyggd och då står själva byggkostnaden för knappt 2 miljarder kronor.

 

Totalt innehåller anläggningen ett 20-tal byggnadskroppar på totalt ca 50 000 kvm. MAX IV har byggts med ett stort miljöfokus och har fått flera priser och utmärkelser för sitt nytänk, bland annat pris för bästa framtidsprojekt på fastighetsmässan i Cannes 2014 och bästa Miljöbyggnad på Betong­galan i Malmö 2015.

 

MAX IV och det blivande ESS alldeles intill kommer att komplettera varandra och kan därigenom skapa betydelsefulla synergieffekter; två världsledande anläggningar skapar tillsammans en värdefull forskningsmiljö och kommer att utgöra ett nav i Europas infrastruktur för forskning.

 

ESS, European Spallation Source ERIC, är en unik materialforskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. ESS i Lund kommer att bli upp till 30 gånger kraft­fullare än liknande anläggningar.

 

I anläggningen ska forskarna kunna studera framtidens material, allt från plaster och proteiner till mediciner och batterier, för att förstå hur de är uppbyggda och hur de fungerar. Anläggningen kan liknas vid ett gigantiskt mikroskop, liksom MAX IV, men man tittar på olika saker i materialen. I ESS ”mikroskop” används neutroner för att analysera prover på atom- och molekylnivå.

 

Sverige och Danmark är värdländer för ESS, som är ett europeiskt konsortium för forskningsinfrastruktur med medlemsländer i hela Europa och ESS kommer att öppna vägen för framtida forskningsgenombrott inom medicin, miljövetenskap, klimat, kommunikation och transport. ESS-bygget är påbörjat och hela anläggningen beräknas stå klar under 2019. De första neutronerna på ESS beräknas produceras före 2020.

 

ESS investeringskostnad är beräknad till cirka 1,8 miljarder euro i 2013 års priser. En svindlande summa som motsvarar vad det för tjugo år sedan kostade att bygga Öresundsbron. Den årliga driftskostnaden beräknas till runt 140 miljoner euro.

 

– Blickar vi framåt kommer MAX IV tillsammans med ESS att utgöra en unik forskningsmiljö av absolut toppklass som kommer att gynna svensk forskning och innovation, sade Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, vid invigningen av MAX IV i somras.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, besökte MAX IV vid invigningen i somras.

MAX IV-laboratoriet invigdes förra sommaren och är Sveriges största satsning på forskningsinfrastruktur genom tiderna.

Foto: Kristian Pohl