SKAPAR FRAMTIDEN – KUNSKAP, INNOVATION, ÖPPENHET

PRODUCERAD AV:

Active MediaPartner Nordic AB

 

TEXTANSVARIG:

Anders Olow

 

WEBBDESIGN & FORMGIVNING:

Masters of the Universe

 

FÖR BILAGOR KONTAKTA:

Per Azrang, 070-640 34 16

per.azrang@activemediapartner.com

 

www.activemediapartner.com

VID FRÅGOR OM INNEHÅLLET KONTAKTA:

Petra Kling Gutenwik, kommunikatör, Stadsbyggnadskontoret

Telefon: 046-359 47 48

E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

 

www.lund.se