Stenkrossen redo för förändring

sid29bild2

Kulturverkstaden och EOS-hallen finns kvar, men bostäder, park och ny förskola tillkommer.

Kvarteren runt Stenkrossen är nu redo för en stor förändring. I området kommer välkända kulturverkstaden och EOS-hallen kvarstå men platsen kan nu också få ytterligare tillskott i form av bostäder, park och en ny förskola.

Huvudidén med planförslaget är att lägga ett större offentligt park- och torgrum i områdets sydvästra del, på båda sidor om Hardebergaspåret. Runt detta finns sedan alla de större utåtriktade verksamheterna i området, det vill säga kulturverksamheten Stenkrossen, en förskola och EOS-hallen. I parken/torget görs det också plats för en multisportplan.

Med det här förslaget utökas staden söderut. Genom kvarteren kommer gång- och cykelstråket Hardebergaspåret att sträcka sig. Stråket kommer att ge ett mervärde till stadsdelen och för de som kommer österifrån blir det en entré till staden och en del av alla de kultur- och fritidsaktiviteter som finns längs med det.
– Området har förutsättningar att bli ett riktigt intressant tillskott i centrala Lund. En kombination av Stenkrossens unika kulturverksamhet som engagerar många Lundabor i olika åldrar, EOS-hallens aktiviteter samt stora gröna värden i området bidrar till att det kan bli en fin stadsmiljö, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör.
Planen har varit ute på samråd under våren, nu bearbetas förslaget inför granskning.

Text: Cecilie Östby
Illustration: Lunds kommun, Benjamin Walfridzon