ÖVERSIKT

SKAPAR FRAMTIDEN – KUNSKAP, INNOVATION, ÖPPENHET

Så ska Lund växa

Lund ska växa inifrån och ut. Det betyder att planerarna tittar på områden som redan finns i staden och som skulle kunna förtätas ytterligare. Nya bostäder ska dessutom helst läggas längs stråk där det finns eller planeras kollektivtrafik.

 

En blandad stad, där bostäder finns tillsammans med butiker, skolor och arbetsplatser, ger stadsdelar som lever hela dygnet.

(Klicka på bilden för att se en större version av kartan)

Illustration: Lunds kommun