Denna artikel är en annons

SKAPAR FRAMTIDEN – KUNSKAP, INNOVATION, ÖPPENHET

P-hus blir mobilitetshus för bilisterna

Det är parkeringshuset Gasverket centralt vid Svanevägen som ska få tre nya våningar och därmed öka antalet platser från 300 bilar i dag till 580 bilar när det är klart 2018.

När Lund förtätas blir det mindre utrymme för bilar på gatorna.

En utmaning som LKP, Lunds Kommuns Parkerings AB, ser som en möjlighet.

– Bilförsäljningen ökar och vi behöver vara påhittiga i att hitta nya hållbara lösningar för de bilar som behöver komma in och vara i staden, säger Paul Myllenberg, vd för LKP.

Som företag med företagsidé att ge bilen plats i staden när ägaren behöver ställa undan den kan det synas som att man helst inte ser färre ytor att parkera på, men för LKP är det inte ett problem. Men egentligen är affärsidén den omvända. LKP:s grundläggande idé är att göra Lund tillgängligt för boende, besökare och verksamheter. Utifrån den uppgiften tar man hand om bilarna i staden.

 

– Vi ska lösa parkeringsfrågan och därmed understödja stadsutvecklingen, säger Paul Myllenberg.

 

– Att staden vill förtäta och gärna plocka bort stora platta parkeringsytor till fördel för bostäder är för oss en möjlighet att utveckla och modernisera våra anläggningar, säger Paul Myllenberg. Det gamla gråa parkeringshusets tid är förbi. I dag ser vi oss mer som ett tjänsteföretag, någon som bistår dig med att ta hand om bilen medan du jobbar eller över natten nära där du bor.

 

Vi sitter och pratar på Staffans Gränd i Lund där LKP har sitt kontor. Tvärs över gatan ligger ett stort parkeringshus av den gamla sorten.

 

– Titta här, säger Magnus Ericson, utvecklingschef på LKP, och lägger ut foton och illustrationer på bordet. Detta är någonting helt annat.

 

Framför mig ser jag en modernt ritad byggnad med kopparglänsande rasterfasad i rosttrög plåt med stort ljusinsläpp och genomskinlighet. En nattillustration visar ett mycket upplyst inre på de olika parkeringsplanen för trygghetens skull. Inga mörka och skuggiga vrår.

 

Det är parkeringshuset Gasverket centralt vid Svanevägen som ska få tre nya våningar och därmed öka antalet platser från 300 bilar i dag till 580 bilar när det är klart 2018.

 

Västra sidan av p-huset mot befintliga bostäder får en ny ramplösning, inglasad trapp och lummig grön fasad för att möta den grönska som redan finns i närmiljön.

 

LKP har redan ersatt belysningen i sina befintliga p-hus med miljövänlig LED-belysning.

 

På ett annat foto syns en nästan futuristisk byggnad med svängda arkitekturlinjer, lika luftigt och transparent som Gasverket, och med välvda delade tak som ligger i vågor. Det nya p-huset i Brunnshög passar väl in i den nya ”smarta” stadsdelen.

 

I dag tänker ett företag som LKP lika mycket på gestaltning och arkitektur som vilket annat byggföretag som helst. Man är med sin tid och involverade i stadsbyggnadsprocessen på ett helt annat sätt än tidigare. P-husen måste passa in i och vara placerade i den nya stadsmiljö som växer fram.

 

– Taket är solceller, förklarar Magnus Ericson. Här kan vi bli självförsörjande på el och även här skapa möjligheter för bilägaren med elbil att ladda sin bil under tiden han eller hon är och handlar.

 

P-huset på Dammgården är redan självförsörjande på el tack vare solcellerna på taket som installerades förra sommaren och ladda din elbil kan du redan göra i P-husen Färgaren, Arena Park, Lund C utöver Dammgården.

 

– Vi ordnar gärna nya laddstolpar i takt med att behoven ökar.

 

De flesta av LKP:s p-automater är redan solcellsdrivna.

 

Samtidigt som det pågår kontinuerligt underhållsarbete och utveckling, sprudlar idéerna och visionerna för framtiden.

 

Spolplatta i entrén så att bilisten kan passa på att tvätta sin bil, ledbelysning som tänds vartefter du rör dig i byggnaden ...

 

– Just nu funderar vi mycket på hur vi kan använda digitaliseringen på bästa sätt för våra kunder. Hur kan vi underlätta för våra kunder att ”kommunicera” med sitt fordon så att säga. Beställ varor som körs till din bil och du öppnar bakluckan med din app när budet kommit med varorna till din bil, medan du själv är på jobbet ...

 

– Vi har slutat säga P-hus och säger hellre mobilitetshus där vi samlar service till våra kunder oavsett färdmedel, säger Paul Myllenberg. Vi har dessutom lättare att anpassa våra ytor jämfört med bostadsnormerna.

 

– Det ska vara enkelt att parkera hos oss. Och smart.

– Vi har slutat säga P-hus och säger hellre mobilitetshus där vi samlar service till våra kunder oavsett färdmedel, säger Magnus Ericson, utvecklingschef på LKP (överst) och vd Paul Myllenberg.

Så här ser planerna ut för det nya p-huset i Brunnshög.