SKAPAR FRAMTIDEN – KUNSKAP, INNOVATION, ÖPPENHET

Lund skapar framtiden!

Du har just nu något så intressant i handen som ett magasin om Lunds utbyggnads-satsningar för framtiden! Vi vill visa några viktiga exempel på hur vi nu bygger morgondagens Lund med nya stadsdelar, spännande förtätningsprojekt, ny central­station, utbyggnad i de mindre tätorterna och mycket mer!

 

För det händer onekligen en hel del i Sveriges ledande kunskapskommun. Lund växer rejält och vi gör det hållbart, med färska utmärkelser som exempelvis bästa cykelstad och nummer ett på hållbara transporter. Och Lund rankas nu som landets näst bästa klimatkommun!

 

Om bara några årtionden kommer många, många fler att bo och verka i Lund. Bara i Brunnshög kommer invånare och sysselsatta motsvara hela Trelleborgs kommuns storlek. En helt ny hållbar stadsdel som bygger på innerstadens värden om attraktivitet, täthet och tillgänglighet. Max IV och ESS bidrar till en unik internationell forsknings- och innovationsmiljö som har förutsättningar att bli världens ledande centrum för utveckling och forskning kring nya material. Allt ifrån molekyler i nya mediciner till revolutionerande delar i framtidens solceller. Redan nu till hösten kan vi alla hålla utkik efter de första byggkranarna i den första större etappen av Brunnshög!

 

Med den påbörjade byggnationen av spårvägen skapar vi en ny ryggrad i trafiksystemet. Från den medeltida stadskärnan med det nya Brunnshög sammanbinder vi en unik koncentration av vetenskap, forskning och innovativa företag. Riktigt bra infrastruktur skapar dynamik och attraherar andra satsningar. Vi ser det redan nu genom det rekordstora intresset för att bygga fler bostäder i Lund. Vi planerar även för att inom en nära framtid införa moderna 100 procent eldrivna stadsbussar.

 

Ett annat exempel är området runt Öresundsvägen som nu omvandlas från ett traditionellt industriområde till en blandad stadsdel där verksamheter, bostäder och skolor samsas och skapar förutsättningar för liv dygnet och året runt. Och om några år stannar Pågatågen på en helt ny station i sydvästra Lund, vilket ger förutsättningar för ytterligare ny centrumnära stadsdel i Lund.

 

Gemensamt för dessa projekt, och för det mesta annat vi planerar för och bygger, är det kollektivtrafiknära läget. Allt fler ser det värdefulla i att kunna ta sig till och från både jobb, studier, bostad och nöjen genom att resa klimatsmart och kollektivt. I alla dessa attraktiva lägen är det smart att bygga tätt och stadsmässigt. Både för att ge fler möjligheten att finnas där och för att hushålla med marken, oavsett om det är i centrum – som vid Lund C, eller på mark som tidigare brukats som i Brunnshög.

 

Med dessa nya satsningar och Lunds unikt goda förutsättningar har vi fantastiska möjligheter att göra en redan bra kommun ännu bättre. Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet!

”Lund rankas nu som landets näst bästa klimat-kommun”

Foto: Rosie Alm

Anders Almgren (s),

kommunstyrelsens ordförande