Ledare

Lund – med plikt att leverera

sid2bild1

Anders Almgren (th), kommunstyrelsens ordförande och Marcus Horning (tv), stadsbyggnadsdirektör.

Lund är Sveriges äldsta stad. Samtidigt – med sin stora student­population – en ständigt ung stad. Historiskt har det gjort att Lund inte varit känslig för trender, utan har kunnat gå sin egen väg – men som har valt utveckling framför stagnation.
– Lund är en kommun stadd i förändring i en positiv rörelse framåt, säger Anders Almgren (s) kommunstyrelsens ordförande.

En av Lunds allra största tillgångar är närhet. Det är gång- och cykelavstånd till världens främsta forskare, innovatörer och kulturpersonligheter. Därför kommer Lund ständigt i topprankning med epitetet ”årets” framför; årets cykelkommun årets klimatkommun, årets ”bäst att bo” i för unga och finalplats för årets superkommun, för att nämna några.
– Lund har ett försprång på många områden. Vi har visat att det går att ha stark ekonomisk tillväxt och stor befolkningsökning samtidigt som klimatpåverkan radikalt minskas, säger Anders Almgren.
Men med framgången går det inte att luta sig tillbaka i självgodhet. Framtiden skapas i stället i den öppna, innovativa, kunskapstradition som staden grundat sin framgång på, menar stadsbyggnadsdirektör Marcus Horning.
– Vi har potential att ta initiativ och kliva fram och bidra lokalt, regionalt och globalt. Vi har modet att ha ett utforskande mindset där vi provar och utvärderar, förkastar och provar igen, säger han.

”Det är särskilt viktigt att växa med ansvar – och det gör vi”

Lund är en stad man vill flytta till och har en närmast unik internationell situation; förra året tog Lund emot lika många flyktingar från Syrien och Afghanistan, som inflyttade forskare från Storbritannien och Tyskland.
– Den rika internationella mixen bidrar tillsammans med en utforskande nyfikenhet på framtiden och nya tänkesätt. När Lund växer är det särskilt viktigt att växa med ansvar, och det gör vi, säger Anders Almgren.
Lunds kommun slutar inte vid stadskärnan utan har också riktigt attraktiva orter och miljöer i de östra kommundelarna.
– Här finns riktigt fina förutsättningar för en bra vardag och framtid för nya, unga och äldre Lundabor; mitt i natur och öppna landskap, skalan är greppbar, det finns en positiv social samhörighet, ett aktivt föreningsliv och nätverk där männi­skor från olika kulturer kan mötas, säger Marcus Horning.

Det fanns en tid när Lund valde att gå sin egen väg. Men nu är den tiden förbi, menar Horning och Almgren. De senaste åren har siktet varit inriktat på att bygga allianser och starka samarbeten, både innanför och utanför kommunens gränser.
– Vi tar bättre vara på våra goda förutsättningar än någonsin tidigare och är nu också bra på att kroka arm med andra, säger Anders Almgren.

Anders Almgren, kommunstyrelsens ordförande och
Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör