Kulturmärkt

Lund har höga krav på kulturen

sid28bild1

Teater Sagohuset spelade barnpjäsen Krakel Spektakel under förra årets Sommarlund.

Lundaborna är tillsammans med stockholmarna de mest kulturaktiva i hela Sverige. Här lånar man och läser en stor mängd böcker och tar i hög grad del av kulturutbudet i form av teater, musik och utställningar.
– Det märks också att Lundaborna är en mogen publik som förmår att formulera önskemål om kulturen och det sporrar till att hålla en hög kvalitetsnivå, säger Annika Eklund, kulturchef i Lunds kommun.

Avståndet till det globala utbudet av kultur i städer som bland andra Köpenhamn, Berlin, Paris, London och New York har minskat i och med tillgången till billiga resor och bättre infrastruktur. Det kan vara den främsta förklaringen till att Lundaborna ställer högre krav och uppskattar kvalitet i kulturutbudet.
Självklart har det också stor betydelse att Lund har en av de högsta utbildningsnivåerna i landet – över hälften har en högskoleutbildning – och att många själva är aktiva bland annat i körsång. 
– Vi har en hög lägstanivå i all kulturutövning som erbjuds och det är vi enormt stolta över. Det ger oss också en signal om vad vi ska utveckla vidare för att ge fler möjlighet att ta del av kulturutbudet, säger Annika Eklund.
Vi ses i Lunds konsthall som just nu har en utställning av den kinesiske konstnären Qiu Zhijie, ”Resor utan ankomst”. Eftermiddagssolen lyser in genom takfönstren och besökarna går långsamt genom utställningsrummen.

Lunds konsthall är en av de kulturarenor som slog besöksrekord under förra året med anledning av den uppskattade fotoutställningen ”We have a dream” och sommarens utställning i samarbete med Lunds universitets 350-årsjubileum, ”Dit vindarna bär”. 
Inträdet till konsthallen är gratis, vilket är en viktig del i strategin för att göra kulturen tillgänglig för fler. 
Många har med sig kulturintresset hemifrån, medan andra Lundabor är mer kulturovana. Trots publikrekordet, vill nu Annika Eklund satsa mer krut på att sänka trösklarna till kulturen ytterligare och skapa fler plattformar som når ännu fler. 
– Redan nu har vi VinterLund och SommarLund med aktiviteter på gator och torg. Vi vill bredda baskulturen ännu mer och ge framför allt barn och ungdomar möjlighet att tidigt komma i kontakt med olika kulturuttryck, säger hon.

Den offentliga konsten i stadsrummet blir ett sätt att göra kulturen mer tillgänglig. Att planera för kultur när man bygger nytt är en självklarhet. 
– Vi lever i ett upplevelseparadigm som är utmanande. Man förväntar sig att kunna konsumera kultur i ett sammanhang där man kanske kan ta ett glas vin och att omgivningen ska vara estetiskt trevlig. Det behöver vi utveckla vidare för att leverera, och vi har planerade projekt kring våra lokaler och verksamheter för att möta detta behov, säger Annika Eklund.

Åren fram till 2040 förväntas Lund att växa med ytterligare 40 000 människor, en del av dem kommer att vara människor som flyttar hit på grund av sitt arbete i den nya stadsdelen Brunnshög. 
– Då hamnar vi i en global kontext som kommer att ställa helt andra krav på kulturutbudet, men också berika den. Det blir attraktivt och kommer att bidra med en intressant dynamik, säger Annika Eklund.

Text: Cecilie Östby
Foto: Emmalisa Pauly