Denna artikel är en annons

SKAPAR FRAMTIDEN – KUNSKAP, INNOVATION, ÖPPENHET

LKF skapar framtidens hållbara boende

Arkitekt och bild: LINK Arkitektur

I slutet av året planerar LKF att på­börja bygget av en helt ny boendeform på Brunnshög i Lund. Här får hyresgästerna möjlighet att påverka både sin ekonomi och sitt avtryck på miljön. Genom fastigheten Xplorion är ambitionen att utforska fram­tidens hållbara boendemöjligheter.

Med Xplorion vill vi skapa något som ännu inte finns på marknaden. Tanken är att använda så lite byggnadsmaterial och skapa så energieffektiva lösningar som möjligt. Samtidigt vill vi skapa en vacker och intressant byggnad, med intryck för alla sinnen, säger LKF:s fastighetschef Håkan Nilsson.

 

För att minimera energiförlusterna byggs huset som ett passivhus. El kommer att produceras lokalt, med hjälp av solceller på de sedumklädda taken kombinerat med lagring av energi via batterier i källaren. Utöver detta ska lågtempererad fjärrvärme och restvärme från Max IV och ESS användas. Det kommer också att finnas behovsstyrd luftvärmeväxlare. Grundtanken är att energi bara ska användas när det är ett aktivt val.

 

Energivänligt och minimalistiskt

– Vi ska bygga ett energivänligt och minimalistiskt skal och försöka använda så lite energi som möjligt även under byggprocessen. Ambitionen är att skapa lägenheter helt utan innerväggar. Den som vill ha rumsavskiljare kan skapa det via exempelvis bokhyllor. Vi kommer helt enkelt att välja bort allt material som inte behövs, säger Håkan Nilsson och tillägger:

 

– Att leva miljövänligt ska vara det enkla och lätta valet. Det ska vara lätt att källsortera, lätt att välja bort bil och lätt att röra sig utan att belasta miljön. Därför har vi valt bort parkeringsplatser, så när som på en plats för den elbil som ingår i bilpoolen. Det kommer även att finnas en lådcykelpool.

 

Framtidens hållbara boende

Dennis Kerkhof är byggprojektledare för Xplorion och arbetar dagligen med att förverkliga framtidens hållbara boende. Han vet att många av idéerna som ska testas via Xplorion finns på andra håll, men han tror inte att någon annan aktör hittills sammanfört så många nyheter i en helhetslösning.

 

– Vi testar en helt ny produkt och tittar på precis allt. Vi frågar oss hela tiden om det finns ett bättre och mer hållbart sätt att gå tillväga. Jag skulle säga att Xplorion är som ESS fast i en annan skala. Världsunikt helt enkelt!

 

I stället för att skapa ytor för tvättstugor, som kanske står helt eller delvis outnyttjade, kommer hyresgästerna att kunna boka en tvättmaskin i en öppen lokal, där det också ges plats för att skapa en mötesplats och ett café. Tanken går igen: inte använda mer ytor, material eller energi än nödvändigt.

 

Sänkta levnadskostnader

En fråga som Håkan och Dennis ofta får är om hyran kommer att bli högre här än i LKF:s ordinarie bostadsbestånd.

 

– Ja, hyran kan bli något högre. Men vi pratar hellre om den totala boendekostnaden. Med tillgång till bil- och cykelpool kommer hyresgästerna att kunna sänka sina levnadskostnader samtidigt som de skapar en bättre och mer hållbar livsstil, avslutar Håkan och Dennis.

Att förverkliga framtidens hållbara boende i Xplorion engagerar både Håkan Nilsson och Dennis Kerkhof.

LKF:s nyproduktion och investeringsnivå är rekordhög. Vi har nu cirka 650 bostäder i produktion. Dessa ingår i sju olika projekt och representerar totalt sett investeringar om cirka 1,4 miljarder kronor. Under året kommer drygt 400 bostäder att färdigställas.

LKF – viktiga för Lund

Ett axplock av våra byggprojekt

Inte långt från vårt spjutspetsprojekt Xplorion på Brunnshög ska vi bygga 118 nya hyresrätter i kvarteret Hammocken. Lägenheterna blir på 1-4 rum och kök Vissa lägenheter nås via trapphus och några andra via loftgångar. Ett stort antal lägenheter får ett burspråk som hänger ut över Brunnshögsgatan. Huset är uppdelat i fem trapphus. Färgsättningen på byggnaden inspireras av Nederländska konstnärer som Rietveld och Mondriaan.

 

På en sydvästvänd tomt intill Tunaparken bygger vi 128 lägenheter i kvarteret Sofieberg. 75 lägenheter ska blockuthyras till Lunds universitet och de resterande 53 lägenheterna är vanliga hyreslägenheter som hyrs ut via vår bokö till sökande som fyllt 18 men inte 26 år. Sökandena fördelas i två grupper, 18-21-åringar respektive 22-25-åringar. Lägenheterna varierar i storlek från 1-4 rum och kök. Alla lägenheter utom ettorna har balkong.

 

Alldeles i utkanten av Lunds centrum, i hörnet av Brunnsgatan och Arkivgatan, bygger vi kvarteret Dokumentet med totalt 128 lägenheter i storlekar från 33-108 m2. Lägenheterna byggs i fem olika huskroppar och utformas efter sitt speci­fika läge i stadsbilden. Med undantag av en vindsvåning får alla lägenheter balkong eller uteplats.

 

I kvarteret Nymfen i Södra Råbylund ska vi bygga 73 lägenheter på 1-4 rum och kök i flerfamiljshus. Fyrorna placeras högst upp i husen och byggs som etagelägenheter.  I Södra Råbylund, cirka 2,5 km öster om Lunds centrum, växer en ny, modern stadsdel fram. Här kommer det på sikt att finnas en blandad bebyggelse med 1500–2000 bostäder och flera förskolor och skolor. I området finns också Råby sjöpark och Råbysjön.

Längs den planerade spårvägsgatan på Brunnshög ska vi bygga kvarteret Hammocken.