Denna artikel är en annons

Isfria hållplatser blir verklighet

Bild 1 av 2 Spillvärmen från MAX IV och ESS är till stor nytta för alla Lund, inte minst för dem som kommer att åka spårvagn framöver. Alla spårvagnshållplatser i Kunskapsstråket blir snö- och isfria – och uppvärmda.
Bild 2 av 2 – Vi har bara sett början på möjligheterna med lågtemperaturnätet, säger Magnus Hjern, programchef för Hållbara städer vid Kraftringen.

Det låter som en dröm att kunna ta sig fram torrskodd med kollektivtrafiken även på vintern. Men nu blir det verklighet. Alla spårvagnshållplatser i Kunskapsstråket blir snö- och isfria – och uppvärmda.
– Dessutom är det överskottsvärme från forskningsanläggningarna som vi vill använda utan att den går till spillo, säger Magnus Hjern, programchef för Hållbara städer vid Kraftringen.

Alla tjänar på att ha uppvärmda spårvagnshållplatser. Underhållet blir i det närmaste obefintligt eftersom det inte krävs skottning och sandning. Spårvagnarna kommer inte att slitas lika mycket eftersom man slipper sanden. Men gladast kanske ändå resenärerna blir, som kommer att få ett mer bekvämt resande med spårvagnen och slipper att riskera benbrott på isiga hållplatser.
– Lösningen med att använda spillvärmen från MAX IV och ESS i ett lågtemperaturnät ökar inte bara trivseln, utan sparar också in på samhällskostnader och kostar mycket mindre än med traditionell teknik, säger Magnus Hjern.

Det är alltså värmeöverskottet från forsk­ningsanläggningarna som främst kommer att användas. Först till att värma upp de moderna husen i Brunnshög och därefter är det returvärmen som tas tillvara i stället för att bara värmas upp igen. När inte forskningsanläggningarna kör står Kraftringens ordinarie produktion i stadens fjärrvärmenät beredd att backa upp, med sin sedan våren 2018 helt fossilbränslefria och klimatsmarta produktion.
– Tekniken är inte ny, vi använder den redan i delar av Dalby. Men nu blir det i större skala, då även Rydbergs torg och centrala Brunnshögstorget kommer att värmas upp av samma teknik, säger Magnus Hjern.

Nya användningsområden för lågtemperaturnät finns redan på idéstadiet. Magnus Hjern har en vision om tropiska parker där man kan skapa hållbara kretslopp. Även simhallar och bassänger skulle kunna värmas upp med tekniken.
– Vi har bara sett början på det här, säger han.

Fakta Lågtemperaturnätet:
Smarta och innovativa sensorer avgör när ytorna behöver värmas och reagerar på temperatur och nederbörd.
Värmen i ledningarna är bara 65 grader, vilket gör att det räcker att längst ut i nätet anlägga plaströr i stället för stål. Plaströren är enkla att koppla på, vilket gör att det både är enkelt och billigt att bygga ut nätet vid behov. Men det är ändå en säker teknik så att vi är säkra på att inte riskera bakterietillväxt, av till exempel legionella i nätet.
Värmen är en överskottsprodukt från att forskningsanläggningarna behöver kylas ned.
Lågtemperaturnätet i Lund blir världens största och kommer att börja sina leveranser under 2019.

Mia König, chef för Marknad & kundupplevelse på Kraftringen.

Gå på kabelskåpsvandring

Ut med det gamla och fossila och släpp in det förnybara. Kraftringens kabelskåpsvandring utmanar och gör elen synlig.
– Konstverken blir en påminnelse om vilken kraft vi har bakom oss och inom oss, säger Mia König, chef för Marknad & kundupplevelse på Kraftringen.

Elen är som luften vi andas – den bara finns där utan att synas.
– Du skänkte förmodligen inte en tacksam tanke till ditt elbolag i morse när du bryggde ditt morgonkaffe? Det vill vi ändra på, säger Mia König.
När Mia König var på resa i Turkiet för några år sedan såg hon hur de hade smyckat kabelskåpen och blev inspirerad. Tankarna utvecklades vid ett besök i Disneyland där toppen på kabelstolparna är formade som Musse Pigg.
– Jag ville göra det här i Lund. Kabelskåpen måste inte vara grå, säger Mia König.

Under våren fick elever på Lunds konst/designskola utmaningen att göra konstverk som skulle pryda skåpen med temat Kraften bakom dig.
Av de tjugo bidrag som kom in valdes fem ut.
– Konstverken var oerhört kreativa och färgstarka. Till slut fick vi gå strikt på temat för att kunna välja ut de fem bidrag som nu finns på kabelskåpen, säger Mia König.
Processen för att förverkliga idén har varit lång med att förankra idén, söka bygglov och sen få ihop logistiken med att stänga av elen i skåpen när konstverken skulle upp. Men nu är allt på plats.
– Så lätt att ta elen som en självklarhet. Samtidigt är det fundamentet och motorn för hållbart samhällsbyggande vi levererar, säger Mia König.

Gå Kabelskåpsvandring:
Gå in på kraftringen.se/kabelskap för mer information om de utsmyckade kabelskåpen.

Kabelskåp är inget man ska ge sig på själv! Har du en idé om utsmyckning? Kontakta Kraftringen!