Denna artikel är en annons

SKAPAR FRAMTIDEN – KUNSKAP, INNOVATION, ÖPPENHET

HSB Skåne fortsätter att satsa i Lund

Oavsett om det är hyresrätt eller bostadsrätt så vill HSB skapa det goda boendet. Modernt, hållbart och yteffektivt.

I sommar och höst flyttar de första boende in i de nya husen i Arenaparken. 42 lägenheter i bostadsrättsföreningen Pokalen, och 56 lägenheter i Medaljen. Namnen så klart för sin placering vid Arenan i Lund. Och nu riktar HSB blickarna mot nya bostäder i Arenaparken och vid Öresundsvägen.

HSB har en lång historia av gediget boende och respekterat varumärke, men är långt ifrån bara historiska. Nya idéer kring boendet vinner mark. Hållbarhet och yteffektiva bostäder har blivit ledord. Och HSB är med i framkant.

 

HSB är också först i Sverige att få certifierade energisparhus vilket innebär hus med hög komfort, god kvalitet och som använder minimalt med energi, vilket bidrar till mindre koldioxidutsläpp.

 

Så för HSB är historia också lika mycket framtid.

 

– Jag vill se oss lika mycket som samhällsaktör, som ett bostadsföretag, säger Caroline Sellström, chef för marknad och nyproduktion på HSB Skåne. Det ingår i vårt uppdrag att tillsammans med medlemmarna skapa det goda boendet.

 

– HSB har funnits i över 90 år i Lund och tittar vi på de projekt som startat eller varit i gång under 2016 så kan vi summera året med att vi aldrig byggt så mycket samtidigt som vi gjort detta år. För 2017 är planen för hela HSB att bygga ännu mer.

 

När de båda bostadsrättsföreningarna i första etappen i Arenaparken nu börjar bli helt klara och alla lägenheterna är sålda, fortsätter arbetet i området med fler bostäder. I planen finns ytterligare cirka 40 hyresrätter i kvarteret Målet och 80 bostadsrätter i bostadsrättsföreningen Nätet.

 

– I de nya husen i Arenaparken kommer vi att addera ett antal mervärden för att underlätta vardagen för dem som bor i husen. Det blir en ytterligare utveckling av det goda boendet, men exakt vad det kommer att innebära vill jag inte riktigt avslöja i dagsläget, säger Caroline Sellström.

 

Säljstart för brf Nätet kommer att vara under hösten 2017 och ungefär samtidigt påbörjas fördelningen av hyresrätterna utifrån de intresseanmälningar som inkommit. Bosparare i HSB har då möjlighet till förtur på de nya lägenheterna.

 

Efter att den sista etappen i Arena­parken står klar är det industriområdet kring Öresundsvägen som står på tur med förhoppning om inflyttning inom fyra till fem år beroende på hur smidigt detaljplanen för området flyter på.

 

Att köpa bostadsrätt har många fördelar; du vet vad du köper, till fast pris och utan stressande budgivning. Samtidigt är bostadssituationen i landet ett stort problem, framför allt för unga männi­skor som har svårt att komma in på bostadsmarknaden. En rapport som analys­företaget Prognoscentret tagit fram på uppdrag av HSB visar att möjligheterna att köpa en bostad har minskat för unga hushåll de senaste tio åren.

 

Caroline Sellström menar att det är viktigt för HSB att satsa även på hyresrätter eftersom hyresrätten är nödvändig för en fungerande flyttkedja och starkt efterfrågad på marknaden. HSB Skåne har drygt 1200 hyresrätter inom sitt verk­samhetsområde och i Sverige finns drygt 25000 hyresrätter i HSB:s regi.

 

– Blickar du bakåt i vår långa historia kan du se att vi ofta varit först i nya områden, men att vi också har byggt bostäder i befintliga stadsdelar. Husen i Klostergården är exempel på det, men också fastigheten Påskalyckan som ligger centralt alldeles intill Clemenstorget.

 

Påskalyckan var i behov av en omfattande renovering vilken ledde till 25 nyrenoverade studentrum på mellan 10,8 och 24,7 kvadratmeter med hyror på 2500-3600 kronor i månaden. Utöver det 17 lägenheter, med 1-3 rum, för åldersgruppen 18-25 år, som får bo kvar tills de fyller 30.

 

Tio av studentrummen hyrs under ett år ut till studenter som ingår i projektet ”HSB Skåne Future” som HSB bedriver tillsammans med arbetsförmedlingen. Studenterna utbildas i fastighetsskötsel och har under det senaste året tagit hand om fastigheten Påskalyckan.

 

– Allt syftar till att skapa det goda boendet oavsett om det är hyresrätt eller bostadsrätt, säger Caroline Sellström. Vi fortsätter att utveckla vårt sätt att bygga nya bostäder, med sunda material och minskade utsläpp från våra fastigheter. Men vi utvecklar också tryggheten kring köpet och förvaltningen av ditt boende.

– Vi har aldrig byggt så mycket samtidigt som vi gjorde förra året, säger Caroline Sellström, chef för marknad och nyproduktion på HSB Skåne. Och mer blir det.

Engagemang och trygghet för en hållbar framtid

HSB är en kooperation och verksamheten vi bedriver utgår från de kooperativa principerna. Allt vi gör genomsyras av vad vi kallar ETHOS. ETHOS är inte bara en riktlinje utan ett sätt att agera och leva som bygger på Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan. Det handlar om att vara engagerad i sin omgivning, skapa trygghet och förutsättningar för en hållbar framtid samt att ha omtanke och samverka med dem som finns runt dig.

 

På HSB Skåne satsar vi mycket på CSR (Corporate Social Responsibility), men varför ska egentligen ett företag i fastighetsbranschen göra det? Mitt svar på den frågan är enkelt. Vi är inte som andra företag i branschen. Vi står på värdegrunder, rotade i vår 90-åriga historia, som innebär att vi som medlemsorganisation tar ett samhällsansvar. Förutom att samhället gynnas är det även ett sätt för oss att ge tillbaka till våra medlemmar och samtidigt ta en hållbarhetsposition.

 

Några av dessa aktiviteter är våra sommarkollon, seniorfikor och Barngalan. Våra aktiviteter gör skillnad för männi­skor och visar att vi på HSB Skåne både vill och kan ta ett socialt samhällsansvar. Utöver det så är viktiga grundpelare för vår verksamhet att även se till det ekonomiska och ekologiska samhällsansvaret. Det gör vi bland annat genom att ge unga jobb, att bygga hållbara bostäder och satsa på våra klimatmål.

 

När HSB startades för drygt 90 år sedan pratade vi inte om CSR, då handlade det om att gemensamt skapa tak över huvudet. Det togs ett socialt ansvar redan då. När jag i dag presenterar vårt företag som ett samhällsbyggande företag handlar det fortfarande om att skapa tak över huvudet – men även om så mycket mer.

 

Vi har drygt 25000 medlemmar med olika behov. Genom att bredda vår verksamhet och ta oss an ett ansvar utöver vår dagliga verksamhet så hoppas jag att vi möter dig, dina behov och dina önskemål.

Ann Irebo, vd HSB Skåne.