Brunnshög

Hållbar stad på höjden

Sernekes höghus skapar dynamik. Framtidens boende behöver vara flexibelt, inkluderande och med möjlighet till gemenskap.

35 våningar ska höghuset i kvarteret intill Brunnshögstorget bli. Det är att jämföras med Turning Torso i Malmö som är 54 våningar.

Att stapla en variation av bostäder med kompletterande funktioner på höjden är ett sätt att tillföra många bostäder på liten yta och samtidigt skapa en dynamisk och levande stadsmiljö, säger Magnus Månsson, koncernchef på Semrén & Månsson.
Ambitionen är att kvarteren intill Brunnshögstorget ska bli ledande exempel inom hållbar stadsutveckling, och stort fokus ligger på nytänkande i arkitektur, boendeformer och socialt liv.
Odlingsterasser, co-workingytor och gemensamhetslokaler ska uppmuntra till nya former av delningsekonomier mellan de boende.
– Framtidens boende behöver vara flexibelt, inkluderande och med möjlighet till gemenskap, säger Tobias Landberg, hållbarhetsansvarig på Semrén & Månsson.
Detaljplanearbetet inleds hösten 2018 och beräknad byggstart blir 2020-2021. Preliminärt kan byggnaderna stå färdiga med början 2023.

Text: Cecilie Östby
Visionsbild: Semrén & Månsson