Utbildning

Gymnasierektorns kravspecifikation

Bild 1 av 2 På Hedda Andersson-gymnasiet ska eleverna inspireras att bli samhällsbyggare, säger rektor Malin Dahlgren.
Bild 2 av 2 Tätt tillsammans är det vinnande bidraget för gestaltningen av skolan. (Visionsbild: Wingårdhs och AART Architects)

Att fokusera på elevens egen drivkraft och ge varje individ en chans att växa blir ledstjärna för nya Hedda Andersson-gymnasiet som smygstartar med två program i höst. Det verkar vara ett koncept som kommer helt rätt i tiden.
– Vi har rekordmånga elever som har sökt till våra ekonomi- och teknikprogram här i Lund. Än så länge har inte så många hittat till Hedda Andersson, men jag tror att fler kommer att göra det nu under våren. Vi har satt i gång en informationskampanj nu. Lärartillströmningen är rekordstor med över 320 lärare som sökt till tio platser, säger rektor Malin Dahlgren.

Hedda Andersson blir Lunds femte gymnasium men kommer alltså att bli en pionjär i sättet att arbeta. Flera företag, Future by Lund, Universitetet och ett antal ideella föreningar är involverade i den kreativa processen kring gymnasiets utformning och har kommit fram till ett koncept där både elevens individuella drivkrafter står i centrum för undervisningen, men också omvärldens behov.
– Vi kommer att arbeta med utmaningsdrivna uppdrag från riktiga beställare varvat med traditionell teoretisk undervisning, säger Malin Dahlgren.
Undervisningen kommer därmed att ta ett steg ifrån krav på utantillkunskaper och i stället omsätta kunskap i handling. Förutom att förhoppningen är att eleverna på det sättet upplever undervisningen som mer meningsfull, så skapas också ett lärklimat som för samhällsutvecklingen vidare, menar Malin Dahlgren.
– Att inte begränsa eleverna i ett betygsatt prestationssystem, utan i stället inspirera till att söka nya lösningar och känna till hur man själv fungerar i ett teamarbete tror vi är samhällsbyggande, säger hon.

”Byggnaden måste spegla vår ambition i undervisningen.”

Malin Dahlgren

Lärande ska inte förknippas med att vara rädd för ett misslyckande; det är inte slutet, utan bara början på ett nytt sökande. På samma sätt hoppas Malin Dahlgren att likväl som skolan ställer krav på sina elever, så välkomnas deras krav tillbaka.
Hedda Andersson-gymnasiet kommer att börja med två program redan i höst i Svaneskolans lokaler. De nya lokalerna ska vara färdiga 2023 och rymma 2 000 elever. Någon vanlig skola är det inte man ser framför sig.
– Byggnaden måste så klart spegla och vara en symbol för vår ambition i undervisningen, säger Malin Dahlgren.
Skolan kommer inte bara att ha vanliga klassrum, utan det måste finnas mötesrum och även möjlighet till större forum som en föreläsningssal. Men det måste gå snabbt att förflytta sig till ett teamarbetsrum eller ett rum för bara två. Samtidigt kan en del av undervisningen ske med hjälp av virtuell teknik och då måste lokalerna tillåta det. Byggnaden behöver inte heller vara låst på kvällstid, utan det vore fantastiskt om den på kvällen nyttjas av annan verksamhet och att det finns möjlighet till samverkanspunkter med kongresshallar, caféer och restauranger.

Vem var Hedda Andersson?
Hedda Andersson var den första kvinna som tog studentexamen i Skåne och Sveriges andra kvinnliga läkare.

– Hedda Andersson står för klokskap, mod och framtidstro. Hon knyter även samman Lunds historia med en framtid som präglas av allas lika rättigheter.

Nya Hedda Andersson­gymnasiet:
”Tätt tillsammans” heter gestaltningsbidraget som bäst motsvarar målen och kraven som ingått i tävlingsprogrammet och det är Wingårdhs Arkitekter och AART Architects som står bakom bidraget.
Hedda Anderssongymnasiet uppförs centralt i Lund där Svaneskolan ligger i dag. Allt eftersom den gamla skolan rivs, byggs nya gymnasiet upp och beräknas vara helt färdigt 2023.
Nya detaljplaner tas nu fram för området och förväntas gå ut på samråd efter sommaren.
Bakom det vinnande bidraget står, förutom arkitekterna Wingårdhs och AART Architects, även Bogl (landskap), Sweco (trafik), Skolsprånget (lokalprogram) och WSP (brand).
Skanska har vunnit uppdraget att projektera och bygga skolan.

Ur jurys motivering:
”Tätt tillsammans är ett skulpturalt, vackert och genomarbetat förslag med rumsliga kvaliteter inifrån och ut. Tävlingsbidraget övertygar om att skolan har alla förutsättningar att bli ett rikt tillskott till Lunds övriga gymnasier, en plats där modern pedagogik kan bedrivas i en öppen, levande och välkomnande miljö.”

Text: Cecilie Östby
Foto: Andreas Gruvhammar