GENARP

SKAPAR FRAMTIDEN – KUNSKAP, INNOVATION, ÖPPENHET

Gemensamt fokus på Genarp

Närheten till naturen, skogen och närbelägna naturreservat är det som drar i Genarp. Med ortsutvecklingsprojektet Fokus Genarp blir invånarna

delaktiga i ortens framtid.

– Engagemanget för Genarp är mycket stort hos Genarpsborna.

Det säger Ulrika Dagård, projektledare för Fokus Genarp som ska hitta utvecklingsmöjligheterna för orten.

Nu kommer rapporten som sammanfattar invånarnas framtidstankar.

Fokus Genarp är ett ortsutvecklingsprojekt som drivs av Lunds kommun. Projektet startade vintern 2016/2017 och ska pågå under två års tid. Fokus Genarp är en fortsättning på Lunds kommuns tidigare ortsutvecklingsprojekt Fokus Veberöd och Fokus Dalby.

 

Syftet med Fokus Genarp är att utveckla orten Genarp och Genarps omland tillsammans med boende och verksamma i området. Dialogen och träffar med invånarna har som mål att Genarp ska vara en attraktiv boendeort som kan växa och som erbjuder mångsidig service, handel och ett varierat utbud av bebyggelse och olika aktiviteter.

 

– I dag finns det till exempel inget tydligt centrum och frågan är hur vi kan göra för att nå dit, säger Ulrika Dagård.

 

Genarpsbornas behov, åsikter och engagemang är vägledande för Fokus Genarp och utgångspunkten är: Vad kan vi göra tillsammans? I arbetet vill man få både konkreta resultat som kan presenteras under projektets gång samtidigt som ett mer långsiktigt utvecklingsarbete också börjar ta form.

 

Bland annat har Genarpsborna kunnat svara på webbenkät med frågor om boende, kommunikationer och infrastruktur, service, mötesplatser, turism- och näringsliv. I februari besökte Fokus Genarp högstadieelever i årskurs 7–9 på Genarps skola och genomförde tre idéverkstäder på temat.

 

I februari arrangerades ett så kallat ”Open Space”-möte i Genarps idrottshall. Under tre timmar samlades 180 engagerade Genarpsbor, tjänstepersoner och förtroendevalda från Lunds kommun för att diskutera hur vi skapar ett levande Genarp tillsammans.

 

De förslag, synpunkter och frågeställningar som kom upp under Open Space-mötet och idéverkstäderna dokumenterades och kommer att ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

 

Det är den sammanställningen som finns klar och ligger på kommunens hemsida.

 

– Intresset från Genarpsborna har verkligen varit stort, säger Ulrika Dagård, och idéerna är både kreativa och konkreta. Resultatet från aktiviteterna ligger nu till grund för det fortsatta arbetet i Fokus Genarp.

 

Kommunen kommer nu att sätta samman fem arbetsgrupper tillsammans med Genarpsborna som berör följande områden:

• Centrumutveckling och bostäder.

• Företagande och turism.

• Kommunikation och infrastruktur.

• Kultur och fritid och natur.

• Välkomnande av nyinflyttade och nyanlända.

 

– Som Genarpsbo är du varmt välkommen att anmäla dig att delta i en arbetsgrupp, säger Ulrika Dagård.

 

Arbetet med Fokus Genarp kommer att pågå under två år.

Detta är viktigast

för Genarpsborna:

Närheten till naturen, skogen och närbelägna naturreservat är de viktigaste skälen till att Genarpsbon trivs. Det och lugnet, gemenskapen och den vänliga stämningen. De kan sakna stadslivets utbud och tycker att kommunikationerna är för dåliga.

 

Därför utmärker sig också förbättrade kommunikationer som den absolut viktigaste frågan. Det innefattar framför allt mer frekvent kollektivtrafik, utveckling av cykelvägar och bättre vägunderhåll.

 

Genarpsborna vill inte mista småskaligheten, men på en god andraplats hamnar frågan om ett levande centrum och en tydlig bykärna. Det finns en stark efterfrågan på att centrum rustas upp och att butiker och serviceverksamheter samlas kring torget.

 

Andra viktiga utvecklingsfrågor är byggande av bostäder, framför allt hyresrätter som äldre och ungdomar kan ha råd med. Flera svaranden anser att apotek, vårdcentral och BVC är servicefunktioner som behöver etableras på orten, liksom utveckling av friluftsområden och fritidsmöjligheter.

 

– Vi planerar för ett antal byggprojekt av hyresrätter i Genarp. Byggprojekt är på gång vid kyrkan, norra delen av Genarp, säger Ulrika Dagård. På några års sikt har LKF, Lunds kommunala fastighetsbolag, även som mål att bygga hyresrätter inom kvarteren Ullen och Spinnrocken.

 

Hela rapporten med frågor och svar finns på kommunens hemsida: www.lund.se