Denna artikel är en annons

Förtätning med vinster för alla

60 procent av LKF:s pågående byggprojekt sker via förtätning. Ambitionen är att därigenom skapa förbättringar för alla; såväl för nuvarande som för nya hyresgäster.

Det finns flera skäl till att vi arbetar med förtätning. Dels finns det kommunala mål på att 50 procent av kommunens bostadsprojekt ska ske via just förtätning. Dels vill vi vara rädda om miljön och värna om åkermarken, säger Håkan Ekelund, vd på LKF, och fortsätter:
– Modellen innebär att befintlig samhällsstruktur kan utnyttjas bättre; ett förtätat bostadsområde kan ge ökat underlag till skolor, butiker och kollektivtrafik samt även minska biltrafiken.
Inför varje projekt funderar LKF över hur förtätningen kan förbättra bostadsområdets utbud. Kanske kan nya hus bidra till att öka tillgängligheten med hiss och tillgänglighetsanpassade bostäder, kanske kan det vara aktuellt att tillföra ungdomsbostäder, äldreboenden eller förskolor.

Håkan Ekelund understryker att LKF inte har ambitionen att förtäta bort parker eller grönytor. Att däremot bygga där gamla eller obrukbara hus stått eller på en parkeringsplats som kan omdisponeras, är fullt tänkbart. Det är också möjligt att förtäta på gröna ytor som anlagts som barriärer mot trafikleder, där ny teknik och smarta lösningar kan användas för att skapa bra bostäder.
Tre av LKF:s aktuella förtätningsprojekt är Gränden, Norra Bullerbyn och Dokumentet. Läs mer om dem här under.

Gränden, på Offerkällan (Norra Fäladen)
164 lägenheter med planerad byggstart sista kvartalet 2018 och inflyttning från mitten av 2020 till tredje kvartalet 2021. Via förtätning är tanken att förvandla S:t Hans gränd till ett välkomnande stråk samt bidra till ökad trygghet och tillgänglighet.

Håkan Ekelund, vd på LKF, tillsammans med byggprojektledarna Anna Medin och Patrick Lindell.

Dokumentet, västra delen av kvarteret Arkivet
128 lägenheter samt en träffpunkt för seniorer. Två av husen får portaler, där man kan passera genom husen, vilket bidrar till ett naturligt flöde inom området. Husen byggs i tegel och smälter väl in i området. De tre första husen har inflyttning i november, de två sista i juni 2019. De nya husen kommer att tillföra många bostäder i ett attraktivt och centralt läge i Lund.

Norra Bullerbyn, mellan Borgarparken och Fäladstorget
106 lägenheter plus lokaler för Folktandvården. Husen får en attraktiv utformning med tegel. LKF vill skapa ökad rörelse av människor i området dygnet runt, vilket kan öka tryggheten. Fler bostäder ökar också underlaget för service. Planerad inflyttning vid årsskiftet 2019/2020.