CLEMENSTORGET

SKAPAR FRAMTIDEN – KUNSKAP, INNOVATION, ÖPPENHET

”Entrén till Lund ska ge avtryck”

Foto: Rosie Alm

– Vi vet ännu inte exakt hur den nya stationen kommer att se ut, men entrén till Clemenstorget kommer fortfarande att vara entrén till Lund, säger Karl-Oscar Seth, stads­trädgårdsmästare i Lund.

– Clemenstorget är ett omtyckt hjärta i Lund, och nu blir torgets roll än viktigare, säger Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare i Lund.

 

– Hela torget har en stor potential att utvecklas till ett av Lunds viktigaste stadsrum.

Illustration: White

När Lunds centralstation byggs om blir också Clemenstorget med sitt läge alldeles intill ett centralt rum i stationsområdet och ett första möte med Lund. Omgörningen av det ena blir en anpassning av det andra. Allt hänger ihop.

 

Under första hälften av 1800-talet stod stadens spöpåle här och platsen var ännu inte ett riktigt torg. Mot slutet av samma århundrade blev området stenlagt med kullersten och torget blev Lunds nya salutorg med kreaturshandel jämsides med vanlig torghandel.

 

De första träden planterades i början av 1900-talet. ”24 alléträd, 28 mindre prydnadsträd, fyra rosengrupper, 30 kg gräsfröblandning och en mindre springbrunn. I samband med det skulle även gångbanor, gaslyktor samt en kloak på torgets västra sida anläggas”.

 

På 50-talet blev bilarna fler och fler och det självklara valet av färdmedel in till stan. En tredjedel av Clemenstorget förvandlades till parkeringsplats. Efter det har vi blivit grönare, kollektivtrafiken ökat och kring Clemenstorget blev det cykelkaos.

 

När då stationen behövde byggas om behövde också Clemenstorget anpassas till det. En arkitekttävling utlystes, White Arkitekters förslag vann och blir därför Clemenstorgets framtid.

 

– Clemenstorget är det första du ser när du kommer till Lund men också det sista du ser, därför vill vi ge en känsla som gör avtryck, säger Karl-Oscar Seth och vecklar ut planskissen på bordet för att visa.

 

– Vi vet ännu inte exakt hur den nya stationen kommer att se ut, men entrén till Clemenstorget kommer fortfarande att vara entrén till Lund.

 

Cyklarna får underjordisk parkering med plats för 4 000 cyklar vilket frigör ytor till annat. Träden och torghandeln ska vara kvar och gärna lite uteserveringar och barbord, både runt och inne på torget.

 

– Här ska man uppleva årstidernas växlingar i tempo, säger Karl-Oscar Seth. Torget kommer i huvudsak att bestå av smågatsten på de stora ytorna, granit på de mest frekventerade och sedan gruslager som ett härligt mellanlager under träden som ska ge den där känslan av lite knaster under skosulorna.

 

Häckar och stödmurar som begränsar rörelsemönstren tas bort. Torget ska i stället bli som en ”pelarsal” och rummet under träden tydligt och användbart.

 

Den större förändringen blir naturligtvis den nya spårvägen som kommer att ha sin start och ändhållplats i ena hörnet av Clemenstorget och vars arbete redan har påbörjats.

 

Sådana här förändringar av ett så hemmavant torg leder naturligtvis till många åsikter, därför hölls också en medborgardialog under våren förra året med stadens invånare, de boende, skol­elever och representanter från olika föreningar och pendlare.

 

Över 500 människor kom med synpunkter som till en del kan komma att vävas in i arkitekternas och kommunens vidare detaljarbete. Det nya Clemens­torget byggs klart  i etapper mestadels under nästa år.

När då stationen behövde byggas om behövde också Clemenstorget anpassas till det. En arkitekttävling utlystes, White Arkitekters förslag vann och blir därför Clemenstorgets framtid.

”Här ska man uppleva årstidernas växlingar i tempo”

Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare