Denna artikel är en annons

Den dolda infrastrukturen

I princip har hela VA-nätet från Clemenstorget fram till E22 lagst om. Man räknar med att ledningarna ska fungera i hundra år, säger Linda Hellfalk, ansvarig projektingenjör.

Lunds nya infrastruktur finns inte bara över jord. Under marken ligger 1 420 km ledningar – för dricksvatten, spillvatten och dagvatten – som dag och natt betjänar stadens invånare, företag och organisationer. Om de skulle läggas på rad skulle de räcka från Lund till Kiruna.
– Det är trångt under gatorna, säger Linda Hellfalk, ansvarig projektingenjör på VA SYD.

VA SYD arbetar kontinuerligt med att förbättra VA-ledningsnätet, från akuta störningar till framtida planering och underhåll.
Från Clemenstorget fram till E22 har i princip hela VA-nätet lagts om, eftersom de inte kan ligga under spårvägen, då ledningarna måste vara lätta att komma åt vid eventuella driftstörningar.
– En del av ledningarna vi har bytt ut har legat där sedan 1940-talet. Man räknar med att ledningarna ska fungera i hundra år. Eftersom staden har vuxit och kommer att växa ännu mer, har vi även passat på att på vissa sträckor byta till större dimensioner på ledningarna, berättar Linda Hellfalk.
Arbetet har inneburit en hel del detektivarbete eftersom det funnits en hel del okända ledningar i marken.
– Vi får använda all vår samlade erfarenhet och leta i gamla ritningar för att reda ut var ledningarna hör hemma, säger Linda Hellfalk.
Kameror skickas ner i rören och vi gräver längs med ledningen för att ta reda på var den går om den inte har hittats på någon karta.

Trots att projekteringstiden varit kort och att VA SYD jobbat intensivt i delvis nya arbetssätt, har det för det mesta löpt på utan större missöden.
– Vi har ständigt varit i kontakt med företag, organisationer och boende när arbetet passerat dem och har så långt det varit möjligt tagit hänsyn till de olika önskemål och behov som uttryckts, säger Linda Hellfalk.
Nu är det bara ett år kvar innan hela arbetet ska vara färdigt och allt kommer återigen att ligga osynligt under jord.
– När vi är färdiga har vi byggt en helt ny infrastruktur längs spårvägen som tryggar vattenleveransen för Lunds invånare, avslutar Linda Hellfalk.