Denna artikel är en annons

SKAPAR FRAMTIDEN – KUNSKAP, INNOVATION, ÖPPENHET

Butik och bostäder i samklang med naturen

ICA Fastigheter och Veidekke är först ut i nya stadsdelen Brunnshög med butik och bostäder.

Den goda jorden kommer att tas till­vara i det nya bostadsområdet Brunnshög där ICA och Veidekke Bostad kommer att vara först på plats.

– Vi vill visa att det går att skapa ett modernt bostadsområde med alla bekvämligheter och samtidigt ge utrymme för vår natur, säger Fredrik Johansson, projektutvecklare på ICA Fastigheter.

I sitt tävlingsbidrag om markanvisning i Brunnshög stack ICA Fastigheter ut hakan ordentligt – och vann.

 

– Tanken är att ta tillvara devisen ”den goda jorden” och därför har vi anpassat vårt bidrag till att vi bygger på gammal jordbruksmark. Det kommer att märkas i allt från konstruktionen till det vi erbjuder våra boende i framtiden, säger Fredrik Johansson.

 

ICA Fastigheters tävlingsbidrag har tagit miljö- och hållbarhetsfokus ett steg längre. Fasaderna kommer att utgöras av bränt tegel som koppling till leran i den goda jorden. I butiken blir utbudet så långt det är möjligt närodlat och närproducerat. Men inte bara det: genom att bygga växthus på taket kommer det att ge butiken möjlighet att erbjuda ”härodlat”.

 

– Handlaren har i alla tider varit navet för all samhällsbyggnad. ICA vill vara en aktör som tar ansvaret ännu längre. Bland annat jobbar ICA med initiativet ICA 2020 som syftar till att ta tillvara och utveckla möjligheten för fler unga att arbeta på ICA. Initiativet riktar sig till personer som är 25 år eller yngre och står långt från arbetsmarknaden. Vidare satsar ICA mycket på humansponsring som exempelvis Childhood och Glada Hudik-teatern, säger Fredrik Johansson.

 

Brunnshög är i dag jordbruksmark och ICA och Veidekke Bostad blir pionjärer på plats. Förutom ICA-butiken kommer man att skapa mötesplatser med caféer, restauranger och gym. Dessutom planeras service som apotek, bibliotek och vårdcentral med mera.

 

– Ovanpå butiken och runt omkring kommer Veidekke Bostad att bygga 150 bostäder. Målet blir att skapa ett levande bostadsområde som lever dygnet runt, säger Fredrik Johansson.

 

Brunnshög blir ett omfattande pilotprojekt när det gäller hållbarhetsfrågor där ICA har möjlighet att ta ett större grepp för att skapa en hållbar plats även långt utanför ICA-butiken. ICA Fastig­heter har arbetat länge kring energilösningar som är miljöcertifierade. I Brunns­hög kommer man att arbeta med att lösa en del av energiförbrukningen i bostäderna med den överskottsvärme som uppstår i butiken.

 

Veidekke Bostad ser fram emot att få vara en del av detta innovativa kvarter på Brunnshög. De har erfarenhet av hållbart byggande i urbana miljöer med närhet till naturen. Veidekke Bostad var bland annat först i Norden med Svanen­märkta flerbostadshus.

 

 – Vi tror att Brunnshög, med närheten till det stora forskningscentret ESS och Lunds kunskapsstråk, blir en spännande internationell miljö där många forskare och specialister kommer att verka och bo.

 

– Brunnshög blir en modern stadsdel med högt tempo och influenser från många olika delar av världen. Inom kvarteret Bona Terra kommer vi därför att försöka medverka till att kunna erbjuda ett stort utbud av service och olika typer av “sharing”-upplägg. Till exempel restauranger, mötesplatser och lounger utanför hemmet, säger Peter Hedegaard, affärsutvecklare på Veidekke Bostad.

 

En spännande faktor är att ICA Fastigheter och Veidekke Bostad kommer att vara först på plats. Spårvagnen kommer att ha sin hållplats på torget mitt emot ICA och all service kommer att finnas när de första flyttar in.

 

– Det blir kollektivsmart eftersom spårvagnen går direkt in till centrala Lund åt ena hållet och åt andra hållet till arbetsplatserna på Brunnshögsområdet, som forskningscentret ESS och MAXLAB, säger Peter Hedegaard.

 

Men de kommer att vara ensamma ute på slätten.

 

– Det känns ansvarsfullt att vara först. Brunnshög är ett område som kommer att utvecklas under många år och kommer troligen inte vara helt färdigt förrän om 15-20 år. Att vara först innebär att vi kommer att sätta en prägel på området som kommer att bestå. Ansvaret att vara samhällsbyggare har vi stor respekt för, säger Peter Hedegaard.

Peter Hedegaard från Veidekke (överst) och Fredrik Johansson från ICA Fastigheter samarbetar i detta pilotprojekt för hållbarhet i Brunnshög.

Brunnshög är ett nytt kvarter på 20 245 kvadratmeter. Butiken ska ge intryck av saluhall och växthus i ett. Preliminär byggstart blir 2018 med inflyttning 2020. När Brunnshög är färdigbyggt kommer 40000 personer att arbeta och bo här.

Fakta Brunnshög