BRUNNSHÖG

SKAPAR FRAMTIDEN – KUNSKAP, INNOVATION, ÖPPENHET

Brunnshög – smart city som stadsdel

 Illustration: Mandaworks

Planeringen av Brunnshög inleddes under slutet av 1990-talet, och den första etappen är egentligen mycket liten i sammanhanget. Brunnshög kommer att bli stort som två stads­kärnor i Lund eller som ett nytt Trelleborg.

Där världsledande forsknings­anläggningar redan sträcker ut sig står landskapet nu redo att flätas samman med levande stadskvarter och lek­fulla promenadstråk. Bortåt
40 000 människor beräknas bo och arbeta i Brunnshög i framtiden.

Brunnshög består i dag av i huvudsak odlad mark, men ligger samtidigt granne med två av världens främsta forskningsanläggningar, MAX IV och den kommande ESS (se separat artikel). Forskningsanläggningarna och miljön kring dem ska matchas av en exceptionell stadsdel som gör helheten till ett besöksmål som lockar både regional och internationell publik. I den första nu påbörjade etappen för Brunnshög ska det byggas 700 nya bostäder i lägenheter i flerbostadshus och radhus, två nya förskolor och cirka 42 000 kvm kontor, varav delar kan utnyttjas för handel och parkering. Både Peab och LKF har intresseanmälningslistor ute på sina hemsidor.

 

– Vi räknar med att bygga ca 400 lägenheter per år här, säger Eva Dalman, projektchef för Brunnshögsprojektet på kommunens stadsbyggnadskontor. Det första studentboendet planerar vi till hösten nästa år.

 

– Planeringen av Brunnshög inleddes under slutet av 1990-talet, och den första etappen är egentligen mycket liten i sammanhanget. Vi står inför en enormt stor satsning. Brunnshög kommer att bli stort som två stadskärnor i Lund eller som ett nytt Trelleborg.

 

Nyligen släpptes fem nya byggrätter till nästa etapp; de första bostadsprojekten i centrala delen av Brunnshög. Sedan tidigare är det klart att Ica här bygger en flaggskeppsbutik och nu kompletteras handelskvarteret med bostäder.

 

– Det blir både hyresrätter och bostadsrätter som alla får bekväm närhet till service och till den blivande spårvägen, säger Eva Dalman.

 

Ambitionerna för Brunnshög är stora. Granne med mycket avancerad forskning blir stadsdelen en fortsättning på utbyggnaden av Kunskapsstråket och slutstation för den nya spårvägen från Lunds Central. (se separata artiklar) Brunnshög blir en levande blandad fullservicestadsdel med hållbarhet i fokus, en promenad- och cykelstad där gång- och cykeltrafik prioriteras.

 

– Vi vill gärna ha hybrider till bostads- verksamhetshus där det pågår verksamhet dygnet runt. Ett område som används resurseffektivt blir också ett verktyg mot resursslöseri.

 

Brunnshög ska bli långt mer än ”bara” ett bostadsområde.

 

– Forskning i framkant är basen när vi bygger Brunnshög, förklarar Eva Dalman. I markanvisningen för området premieras projekt som siktar högt när det gäller innovativa lösningar för en smart och användargenererad stad, projekt som står för hållbarhet, nytänkande och innovation för en ”smart-city”.

 

– Och vi bygger in det redan i infrastrukturen.

 

Brunnshög har till exempel redan lockat Sony Mobiles att placera sin europeiska bas för företagets satsning på IOT, Internet of Things, här. Sony har i dag omkring 1 200 medarbetare i Lund.

 

Brunnshög blir en stadsdel där det gröna landskapet vävs ihop med staden för att locka såväl gamla som nya Lundabor och stadsdelen ska vara ett naturligt val för både lokala och internationella företag inom forskning och utveckling.

Tidplan för Brunnshög

– Tidplanen för Brunnshög sträcker sig decennier framåt i tiden, men  MAX IV är redan invigt,bygget av ESS är i full gång och snart sätts spaden i marken för de första bostäderna i södra Brunnshög.

 

– 2020 ska ESS-byggnaderna stå klara, spårvägen Lund C-ESS vara i gång och arbetet med centrala Brunnshög och Science Village påbörjats.

 

– 2030 ska ESS vara i drift, MAX IV-anläggningen utvidgas och centrala Brunnshög bli klart.

Science Village – mötesplats för forskare

På området mellan MAX IV och ESS planeras för ett Science Village, en mötesplats med ett Science Center, korttidsbostäder för forskare, filialer för olika universitet och högskolor i Sverige och Europa, kontor för forskningsanläggningarna och deras samarbetspartners, service, gym, restauranger och caféer.

 

Science Village Scandinavia, som är ett samarbete mellan Lunds universitet, Lunds kommun och Region Skåne, ska bli en händelserik plats där vetenskap, kultur, idrott och nöjen blandas på ett inspirerande vis i en häftig stadsmiljö. Det ska bli lockande för gästande forskare att dröja sig kvar en dag eller två, samtidigt som deras familjer gärna följer med.

 

En utomhusutställning, Green front, kompletterar stadsdelen med en 24-timmars öppen rekreativ och pedagogisk park som är direkt kopplad till Kungsmarkens naturskyddsområde i sydöst.

Överskottsvärme till odlingsprojekt

Hur kan överskottsvärme från forskningsanläggningarna komma till nytta för odlingsprojekt? Det är ämnet för Sveriges största innovationstävling, där Lunds kommun är en av medarrangörerna.

 

Uppgiften går ut på att skapa en liten produktionsanläggning för livsmedel, till exempel grönsaker eller fisk, där man använder sig av restvärmen från forskningsanläggningar, som i Brunnshögs fall från ESS. Tävlingen genomförs med stöd av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova och av tretton olika medarrangörer.

 

Prissumman är totalt 2 miljoner kronor och tävlingen är i första steget öppen för alla med goda idéer kring hur överskottsvärmen kan komma till användning. Deadline 2 juni.

Lågtemperaturnät kan ge isfria cykelbanor

Värmande busskurer och isfria cykelbanor kan bli verklighet när Kraftringen bygger världens största lågtemperaturnät på Brunnshög.

 

I höst kommer energibolaget Kraftringen att påbörja byggandet av världens största lågtemperaturnät för fjärrvärme på Brunnshög.

 

Lågtempererad restvärme finns i stora mängder och kommer från olika typer av fabriker och anläggningar. I de flesta fall utnyttjas den inte alls i dagsläget. Kraftringen vill i stället återanvända den lågtempererade restvärmen från bland annat MAX IV-laboratoriet och låta stora delar av Brunnshög få sitt värmebehov tillgodosett av återvunnen restvärme.

 

Restvärmen kommer även att kunna användas till sådant som vi inte använder energi till i dag. Exempelvis uppvärmda busshållplatser och markvärme i stället för sand eller grus när det är halt ute.

 

– Genom att ta tillvara restvärme som annars skulle gå förlorad så sparar vi på andra resurser och bidrar till att minska klimatpåverkan. Dessutom kan vi hjälpa Brunnshög att leva upp till sitt mål att vara världsledande i hållbart stadsbyggande, säger Mats Didriksson, chef för affärsområde Energi på Kraftringen.

 

Redan i dag har Kraftringen tillgång till restvärme från MAX IV som används som energi­källa i Kraftringens befintliga fjärrvärmesystem i Lund. Kraftringens lågtemperaturnät kommer att kunna förse nybyggnationen i Brunnshög med värme redan från start.

Belönat hållbarhetsarbete

När miljöteknikpriset South Sweden Cleantech Award nyligen delades ut fick Eva Dalman, stadsbyggnadskontorets projektchef för Brunnshög, det hedersomnämnande som går till en person som gjort något särskilt för miljöteknikbranschen.

 

”I sin roll som projektchef för Brunnshögsområdet är det hon som håller i taktpinnen för att utveckla området till en attraktiv blandstad och ett skyltfönster för det senaste inom hållbar stadsutveckling”, skrev juryn.