Östra Lund

Bostadsmix för livets olika skeden

Det är inte bara Lunds tätort som växer. Även i de östra kommundelarna driver kommunen på för fler bostäder. Här finns närheten till natur, en öppen och lugn bykänsla plus goda pendlingsmöjligheter.
– Hur och var i kommunen man vill bo varierar i livets olika skeden – och det utgår vår planering från, säger Anita Wallin, exploateringschef på Lunds kommun.

Lund är en kommun man trivs i. Förutom alla de som är födda och uppväxta i Lund, är det många som kommer hit för att arbeta eller studera och blir kvar. Man köper hus, får familj och åren går. En utmaning för stadsplanerarna är att få en rotation på bostadsmarknaden så att mindre och billigare lägenheter blir lediga för nya studenter, att villor och radhus omsätts på marknaden för barnfamiljer och att äldre har någonstans att flytta när det blir för bökigt att ta hand om hus och trädgård.
– Många seniorer efterfrågar enklare boenden där de inte behöver ta ansvar för underhåll, men ändå kan pyssla i sin trädgård och sitta ute under sommarhalvåret. Därför ser vi gärna fler alternativ som passar äldre, vilket därmed frigör villor och äganderätter åt barnfamiljer och andra som vill in i området, säger Anita Wallin.

Det räcker därmed inte att ha tillräckligt många bostäder – det är lika viktigt att ha rätt mix mellan hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter.
– En hyresrätt kan vara så mycket mer än en lägenhet i ett flerfamiljshus. Just nu ser vi att flera byggföretag tar fram intressanta lösningar för just hyresrätter. Det är även attraktivt för hushåll som inte kan eller vill köpa, säger Anita Wallin.
Kommunen ser gärna en högre utbyggnadstakt i de östra kommundelarna, men är beroende av byggföretagens planer och kalkyler.
– Hyror och fastighetspriser är lägre i östra Lund medan byggkostnaderna är ungefär desamma som i staden, vilket är en utmaning för både oss och byggföretagen, säger Anita Wallin.
Hur Lund ska växa fram till 2040 är enligt det förslag till ny översiktsplan som just nu är ute på remiss.

Dalby: 200 nya hyresbostäder
I Dalby, som har ett unikt läge mellan Skånska slätten och skogen och med bra förbindelser både till Lund och Malmö, planeras det för 200 hyresbostäder i två nya områden. Bostäderna har planerats av LKF AB och Möller arkitekter och ska ligga i hörnet av Veberödsvägen och Pinnemöllevägen, där det i dag är industribyggnader, och ett obebyggt område kring Pinmöllevägen. Det södra området ska omfatta torg, stråk och gårdar med ett bilfritt gångstråk. Längs med Pinnmöllevägen planeras ett mindre område med drygt 30 bostäder runt en gemensam gård där det också ska finnas odlingslotter.

Veberöd: Nytt gruppboende och bättre för bina
Ett nytt gruppboende planeras intill Björkhagaparken i Veberöd. Planen är att byggnaden ska kunna byggas ut i vinkel senare, men att man börjar bygga ett längre hus som blir högst åtta meter. Enligt förslaget till ny detaljplan innebär att också parkens område ökar. För att de rödlistade bina i parken ska trivas ännu bättre, ska torrängsvegetationen utvecklas genom att bland annat se till att plantera växter som ger mycket nektar.

Veberöd: Ny företagspark
En ny företagspark kan bli verklighet i norra Veberöd. Efterfrågan på ny företagsmark är stor då Veberöd har ett växande näringsliv. I detaljplanen förbereds en blandning av kontor och verksamheter som inte är störande för omkringboende, som service, lager eller tillverkning. Byggnadshöjd och takvinklar kommer att begränsas.

Södra Sandby: 23 bostadsrättsradhus på historisk mark
Nu blir byggandet av de 23 radhusen på tomten som i folkmun kallas Bryggeriet äntligen av. Läget är attraktivt centralt i Södra Sandby med närhet till Killebäcksskolan, förskolor, idrottsplats och friluftsbad. Tomten har stått tom sedan det gamla bryggeriet brann ned 2009 och varit föremål för två tidigare detaljplaner som inte blev av. Byggentreprenören PMB ska bygga bostäderna som kommer att upplåtas med bostadsrätt.

Text: Cecilie Östby
Illustration och foto: Petter Lönegård, LKF, Möller Arkitekter, A-K Jangmark, Lunds kommun, BoKlok