Denna artikel är en annons

SKAPAR FRAMTIDEN – KUNSKAP, INNOVATION, ÖPPENHET

Boende erbjuds klimatsmart förvaltning

Slättö Projektutveckling AB skapar möjligheter för att underlätta för hyresgäster och boende att leva klimatsmart.

En stark vision som driver Slättö är att vara klimatsmarta, både i sina materialval och i att bidra till att kunderna ska kunna välja miljövänliga transportsätt, säger Johan Hultman, projektchef.

 

I nya bostadsområdet Brunnshög, utanför Lund, kommer dessa visioner att få flera uttryck. I entrén kommer man att installera informationstavlor med spårvagnsavgångar. Det kommer också att erbjudas bilpool och cykelpool till hyresgäster, för att på så sätt minska bilanvändningen.

 

Slättö Projektutveckling AB är Slättö­koncernens bolag för egenutvecklade bostadsrättsprojekt. Bolaget är ett systerbolag till Slättö Förvaltning som är en fastighetsförvaltare med värden som enkelhet och trygghet och samtidigt modernt och klimatsmart.

 

Nu blir Slättö Projektutveckling en viktig del utbyggnaden av Brunnshög.

 

Slättö Projektutveckling tar vara på de erfarenheter och den kompetens man skaffat sig hos sitt systerbolag Slättö Förvaltning AB.

 

Flera av Slättös egenutvecklade fastig­heter har försetts med speciella kylrum där man i samarbete med Mathem erbjuder sina hyresgäster fria leveranser och inflyttningskassar med mat. Detta kommer man att titta på även för Brunnshög.

 

En stor anledning till varför man tar bilen till jobbet är för att kunna handla mat på vägen hem. Med detta koncept slipper man bilen och spar tid åt hyresgästerna.

 

– En del i ett klimatsmart samhälle är att slippa onödiga transporter. Om vi vill att de boende ska tänka på miljön, får vi bidra med bra lösningar med samarbeten med viktiga partners, säger Johan Hultman.

 

Fastigheterna kommer att producera sin egen el genom solcellspaneler på taket.

Utöver den fysiska miljön är även den sociala gemenskapen viktig för trivseln  i ett bostadsområde med fler möjligheter till granngemenskap.

 

I radhusområdet i södra Lund kommer man till exempel att bygga en vinterträdgård som grannarna får använda gemensamt. I Brunnshög kommer det att erbjudas odlingslotter där man kan odla grönsaker och prydnadsväxter. Dessutom kommer det att finnas en gemensam takterrass så att alla boenden kan ta del av utsikten från Lunds högsta punkt.

 

– Vi vill ta ansvar för vår framtid och bli förknippade med att skapa förutsättningarna för att våra kunder också kan bidra med det i sitt boende, säger Johan Hultman.

Klimatsmarta bostäder är ledord för Johan Hultman, projektchef vid Slättö förvaltning.

– Slättö utvecklar, äger och förvaltar nya bostäder i svenska tillväxtområden.

– I dag äger och förvaltar Slättö nybyggda bostäder och projektfastigheter till ett samlat värde om knappt 10 miljarder kronor och har 4000 lägenheter.

– Fastigheterna finns i bland annat Lin-köping, Helsingborg och Lund.

– Slättös målsättning är att efterleva och utveckla sitt ambi-tiösa hållbarhets-program; att vara en uppskattad värd till sina hyresgäster och att långsiktigt vara värdeskapande för sina samarbets-partners.

Om Slättö: