Denna artikel är en annons

SKAPAR FRAMTIDEN – KUNSKAP, INNOVATION, ÖPPENHET

”Vi vill vara med och förverkliga drömmar”

– I ett hållbart samhällsbygge behöver vi människor som sparar. Vi vill vara med och bidra till en sund ekonomi, säger Rasmus Roos, bankchef för Sparbanken Skåne.

Framtidsvisioner är inte alltid en personlig fråga. Drömmar kan i allra högsta grad driva ett samhälle framåt.

– Vi vill vara med och förverkliga och skapa drömmar med allt från det egna boendet, bröllopet och drömresan till det egna företaget – från början till vägs ände. Där man stöter på problem, vill vi vara en del av lösningen, säger Rasmus Roos, bankchef för Sparbanken Skåne.

Drömmarna om vad man ska bli när man blir stor börjar oftast när man är ung. Det är då allt är möjligt och inga hinder tycks stå i vägen. För Sparbanken Skåne har det alltid varit viktigt att möta unga människor för att förklara hur drömmar kan bli verklighet.

 

– I ett hållbart samhällsbygge behöver vi människor som sparar. Vi går ut i högstadiet och gymnasiet och förklarar hur den egna ekonomin kan växa genom att spara motsvarande vad en café latte kostar om dagen. Vi vill bidra till en sund ekonomi, säger Rasmus Roos.

 

Även om idén är att det alltid ska finnas en människa att prata med, hänger Sparbanken Skåne självklart med i den digitala utvecklingen. Banken erbjuder mobilbank, internetbank och kundservice via telefon och sociala medier till privat- och företagskunder.

 

– Vi vill gärna bidra till ett förändrat kontantbeteende, då kontanter är en stor miljöbov, säger Rasmus Roos.

 

Idén för Sparbanken Skåne är att vara närproducerad –  det vill säga att de som arbetar på banken också bor i regionen. Det gör att banken får en nära relation till sina kunder och lever under samma förutsättningar som deras kunder.

 

Det som skiljer Sparbanken Skåne från andra, och som inte så många känner till, är att delar av överskottet av bankens affärer går till bankens tre ägarstiftelser som säkerställer att en stor del av bankens vinst går tillbaka in i det samhälle den verkar i. Det kan vara till en konstgräsplan för den lokala idrottsföreningen eller till olika samhällsnyttiga projekt som antimobbnings-organisationen Friends och till cancerforskning.

 

– På ägarstiftelsernas hemsidor finns information om hur man kan söka pengar, säger Rasmus Roos.

 

Banken skiljer också ut sig från andra genom att uppmuntra sina kunder till ett sparande i första hand och att ta ansvar för ungas ekonomi.

 

Lund är en uttalad tillväxtmarknad där Sparbanken Skåne vill vara med och ta marknadsandelar. Det är den ekonomiska, strategiska sanningen och där skiljer sig banken inte från någon annan.

 

– Vi har två kontor; det ena i centrala Lund där vi tar hand om den mogna marknaden och ett kontor i Ideon där fokus är Företag och Nyproduktion, säger Rasmus Roos.

 

Framför allt är det bostäder Spar­banken Skåne vill vara med och utveckla. De närmaste åren kommer utbudet av bostäder att växa i Lund och Sparbanken Skåne kan vara med från början i projekteringsstadiet, till privata lån till enskilda kunder.

 

– Vi brukar finnas med vid visningen av bostäder, så att kunden ska känna att vi finns där för dem när de behöver oss.

 

Det är så Rasmus vill se sin roll som bankchef för Sparbanken Skåne. När en dröm ska bli verklighet är det en naturlig sak att det ibland går upp och andra gånger stöter på patrull.

 

– Vi vill vara med och ta delar av riskerna och när det går bra vill vi återinvestera överskottet så att fler får glädje av det. Det är så ett samhälle utvecklas, säger han.

Sparbanken Skåne är Sveriges största Sparbank med cirka 500 anställda. Sparbanken Skåne ägs till 78 procent av tre Sparbanks-stiftelser; Sparbanks-stiftelsen Finn, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta samt Sparbanksstiftelsen 1826 med 26 procent

vardera och resterande 22 procent ägs av Swedbank. Spar-banken Skåne vill framåt och har drygt 180 år av nytän-kande, klokskap och utveckling med sig i bagaget.

Om Sparbanken Skåne: